Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Er alt med over spurte eg
Eg fekk hjelp til å overføre innhaldat frå gamal til ny telefon
Den gamle ville ikkje meir
Ikkje ringe verken inn eller ut
Då måtte det til
Eg plar ha dei så lenge det er pip i dei
Men no – no var det over – igjen.

Alle bilda også ?
Ja sa ham og smilte – sånn heilt vanleg smil – positivt – betryggande – mannen hadde full kontroll

Eg trudde på han
Med kunnskapshol som ein tom silo – om alt innan småtekno –
hadde eg berre eit val – å lite på mannen

Men like tom som min kunnskapssilo innan tekno
Var min nye mobil tom for bilde
Tom for notat
Tom for mykje anna også
Berre tom

Og for første gong i mitt liv let eg mannen i luka tømme min gamle telefon for all info også
For å kunne sende den i retur i miljøets teikn
I staden for ned i ei skuffe ilag med tidlegare parkerte og uvirksomme telefonar

Eg klandrar ikkje mannen
Eg klandrar meg sjølv
Kunnskapslaus gauk

På heimeveg bildelaus
Haugevis med bildeglimt rasa gjennom hove
Ctrl – alt – delete – vekke alt saman
Ikkje noko angreknapp eller tabbeforsikring som kunne hjelpe meg denne gongen

Han mumla noko om ei sky
Eg såg opp – der var ingenting der heller
Heilt tomt

Berre heim og lade opp den gamle telefonen
Der eg ikkje har sletta noko
Berre for å sjå kvar historia slutta sist

Oddvar
10 – 18.01.19.

Kan du hjelpe meg opp ?
Helsing ein gut som er langt nede

Dette stod med store bokstavar på ein liten plakat
Han sat og såg tomt rett framfor seg
Eg såg rett fram og gjekk forbi
Men orda brann seg fast i meg
Gnog seg inn i samvitet mitt
Kan du hjelpe meg opp ?
Kan eg hjelpe han opp ?
Du skal då ikkje gje til tiggarar!

Men eg klarte ikkje å legge det vekk
Klarte ikkje å parkere
Kan du hjelpe meg opp ?
Eg snudde meg og gjekk tilbake
Eg la pengar i koppen hans
Vi såg på kvarandre
Eg sa lykke til
Han smilte og sa takk

50 lappen som han fekk vil eg aldri sakne
Kva han brukte den til vil eg aldri få vite
Eg bøgde meg ned
Eg veit ikkje om dette løfta han opp
Men eg gjekk vidare med lettare steg
Ved at eg bøgde meg ned
Så løfta han meg opp.

19.02.16.
Oddvar Etnestad

Dikta vart skreve 19.02.16. etter ein tur på Karl Johan
Henta frå diktboka «Mellom linjene» som nyleg er kome ut på minedikt.no
www.minedikt.no