Archive for juni 2012

Kjære Herr Pers I. Ener
slepp no litt av sola inn
knipe no ikkje heilt igjen dine skjener
Prøv ei lita opning så lyset til meg inn finn

Om berre så ei ørlita gløpe
som kan smyge seg inn på mitt nedblenda kontor
gje meg eit glimt mens eg skrive
lyse litt opp på mine nyskrivne ord

Treng ikkje sleppe inn heile sola
til det har eg vel ikkje plass
men eit glimt vil eg ha – inn på orda
Det gjer meg godt – og det gjer meg glad!

Det var nokon som skulle spele ball
og så langt at den skulle rulle i alle kanala
ja bortimot i alle fall
om ein skulle døme utifrå tala

Dei tal ein hadde lagt ned
for dette meisterlege møte
då burde alle lytte eller sjå på TV
og ikkje andre inntrykk søkje

Og for dei som ikkje ville sjå
vart det øye lite å gjere
men slik skulle det gå
sidan fotballen skulle regjere

Så nådde vel ballen målet til slutt
slik at vi kunne få sjå noko anna
Dei som vann fekk skryt
Dei som tapte stod igjen og banna