Archive for juli 2012

Den he vorten ei sanne plage
Der den kjem krypande inn i kvar einaste hage
Den ete opp blomar og grønsak forsvinn
Ska tru om vi nokon gong over den vinn

Vi drep den med salt og klypper den i to
Vi lokkar med øl og hiv han i do
Vi kryp langs med graset på dagleg jakt
Klarar vi ikkje med list så brukar vi makt

Med pose i ei hand og klype i den andre
Plukkar han opp så han ikkje får vandre
Alle tiltak vert nytta – frå kjerringråd til gift
For å få den forhatte sneglen ut av drift

Nokre vert fortvila – andre desperate
Medan ein orda frampå om å bruke den til mate
Men om me ikkje vert råka av akutt hungersnau
Trur eg den skal få ligge i fred – såframt den e dau

Eg trur vi ein lærdom av dette bør ta
Å importere inn slikt e slett ikkje bra
Me må samle oss om noko bedre kontroll
Slik at vi kan stoppe slik snegling forbi den norske toll!

Eg og ei tå veirdamene he fått ein slik god konneksjon
Me sjåast nesten kvar kveld – gjennom televisjon
Ho smile så fint er høfleg og helse
ho er klår og fin i målet – og så heiter ho Else

Og medan ho melder godt og lageleg vèr
sit eg og drikk kaffi og ho veit godt at eg er her
For om eg seie eit kvart – kan eg sjå at ho smile
så på vår gode konneksjon – er det ingen grunn til å tvile

Eg set ofte fram ein blomst – og av til ei kake
og eg ordar fram på – om ho ikkje vil smake
Men det e klart ho må melde – og har ikkje tid
til å kome ut or boksen og smake på kaka mi

Men veit du at ein kveld – då kom ho med ring
men på fingeren min – dar va da ingenting
Først vart eg brydde – så vart eg forfære
Kva er det som har skjedd – kvifor veit eg ikkje det here

Eg vart så nedføre – sa beint opp min lisens
eg har no brote med televisjonen på kvar einaste frekvens
Eg skal aldri meir sjå på ei sånn fjernsyns-dame
nei når ho sviktar slik – kan det vere det same!