Det bles ofte her

Det bles ofte her nesten alltid Kald vind og varm vind Motvind og medvind Men duikkje sei det til nokon Du veitdå kjem dei og vil fange vinden oe 24.04.19.